ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

PLANHEAT – Integrated tool for empowering public authorities in the development of sustainable plans for low carbon heating and cooling (HORIZON 2020)