ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

LinkER: GMES EMERGENCY – SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF AN OPERATIONAL GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY SERVICE IN THE FIELD OF EMERGENCY MANAGEMENT