ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

High Frequency over the Horizon Sensors’ Cognitive Network (iFURTHER) (European Defence Foundation)