ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

DUST-GLASS – Improving global dust prediction and monitoring through data assimilation of satellite-based dust aerosol optical depth