ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Do massive winds induced by black-hole jets alter galaxy evolution? Evidence from galaxies in the ALMA Radio-source Catalog – Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ 1882