ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

DEDICAtE: Development Of A Dual-Channel Depolarization Lidar Technique For The Derivation Of CALIPSO/AEOLUS/EARTHCARE-Related Conversion Factors