ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Construction of an XMM EPIC spectral-fit database for integration within the serendipitous XMM catalog of the XMM Survey Science Center