ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Building Capacity For a Centre of Excellence for EO-based monitoring of Natural Disasters.