ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Ανάπτυξη Βασικής Υποδομής Κέντρου Μοντελοποίησης, Πρόβλεψης και Εκτίμησης Κρίσεων (ΚΕΜΠΕΚ)