ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Advancing Hyperspectral Image Processing For Planetary Mineral Exploration and Thematic Mapping: the Case of Planet Mars.