ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σιτοκωνσταντίνου Βασίλης
Σιτοκωνσταντίνου Βασίλης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 21081099219
Γραφείο: Ρετιρέ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Βασίλης Σιτοκωνσταντίνου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Imperial College London, το 2013. Ένα χρόνο αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Ασύρματες και Οπτικές Επικοινωνίες» της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του University College London (UCL). To 2017 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογία και Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα εργάζεται στην υποστήριξη έρευνας στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ, σε θέματα που αφορούν την δορυφορική τηλεπισκόπηση στον αγροτικό τομέα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αναγνώριση προτύπων (ταξινόμηση και ομαδοποίηση), επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων και δεδομένων τηλεπισκόπησης με τεχνικές μηχανικής μάθησης.