ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κουλουρίδης Ηλίας
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490874
Γραφείο: 107
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Ηλίας Κουλουρίδης έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 2003, MSc στη Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική το 2005 και το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2009. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών εώς το 2015. Το 2011 δέχτηκε υποτροφία του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενώ από το 2012 έως το 2015, διατέλεσε υπότροφος στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των μεταδιδακτόρων ερευνητών στη Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2015-2019 εργάστηκε στο Département d’Astrophysique του CEA/Saclay στη Γαλλία. Από το 2019 εργάζεται ως Εντεταλμένος Ερευνητής, στο ΙΑΑΔΕΤ/EAA.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αστρονομία ακτίνων Χ, οπτική αστρονομία, Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες (AGN), παρατηρησιακή εξωγαλαξιακή αστροφυσική, μεγάλης κλίμακας δομές και περιβάλλον Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων, σμήνη γαλαξιών, κοσμολογία.