ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η πανσέληνος του Μαΐου όπως την φωτογράφησαν Έλληνες αστροφωτογράφοι από: Αθήνα, Σκόπελο, Καρπενήσι, Κέρκυρα και Εύβοια.