ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Επιστημονική Συνεργάτιδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Μελπομένη Ζώκα συμμετείχε σήμερα, 21 Μαΐου 2024, στο 5ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 21-22-23 Μαΐου 2024.

Η Μελπομένη προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συνέδρων αναδεικνύοντας μέσα από την παρουσίασή της τον σημαντικό ρόλο των εδαφών στη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ευημερία υπό το πρίσμα των Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων Soils for Europe – SOLO και Soilguard, εστιάζοντας στη σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής Αποστολής για το έδαφος “A Soil Deal for Europe – Soil Mission” ως κομβικό σημείο για την αποκατάσταση και προστασία των εδαφών της Ευρώπης.
Ανακαλύψτε τα Eυρωπαϊκά Προγραμμάτα:
Το 5ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον διοργανώνεται από την Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS).
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο: https://lnkd.in/d9XZiQ_2
Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου