ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Στις 8 Μαΐου 2024 έχουμε Νέα Σελήνη.

Στη Νέα Σελήνη, η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, οπότε βλέπουμε την πλευρά της Σελήνης που δεν φωτίζεται από τον Ήλιο. Με άλλα λόγια, δεν βλέπουμε καθόλου τη Σελήνη, επειδή η φωτεινότητα του Ήλιου επισκιάζει την αμυδρή Σελήνη.