ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή/ Ερευνήτριας Γ΄ βαθμίδας στο ΙΑΑΔΕΤ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή/ Ερευνήτριας Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο την «Παρατηρησιακή Αστροφυσική» στο ΙΑΑΔΕΤ. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 31 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.