Ιστορία του ΙΑΑΔΕΤ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) είναι ένα από τα τρία ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του πρώτου ερευνητικού ιδρύματος του ελληνικού κράτους, που ιδρύθηκε το 1842.

Η παρούσα δομή του ΙΑΑΔΕΤ υφίσταται από το Μάρτιο του 2012 όταν το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής (ΙΑΑ) και το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) συγχωνεύθηκαν. Το ΙΑΑ ήταν η μετεξέλιξη του Αστρονομικού Ινστιτούτου το οποίο είχε ιδρυθεί ως τμήμα του ΕΑΑ το 1890, παράλληλα με το Μετεωρολογικό και Σεισμολογικό τμήμα, παίρνοντας έτσι την σκυτάλλη της παράδοσης στην έρευνα σε θέματα αστρονομίας στην Ελλάδα η οποία είχε ξεκινήσει με την ίδρυση του ΕΑΑ το 1842. Αντίστοιχα το ΙΔΕΤ ήταν η μετεξέλιξη του Ιονοσφαιρικού Ινστιτούτου το οποίο είχε έτος ίδρυσης το 1955.

Το ΙΑΑΔΕΤ έχει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό. Αποτελείται από 28 ερευνητές, 8 συνεργάτες ερευνητές, 6 άτομα ως μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μία γραμματέα. Επιπλέον, 29 μεταδιδακτορικοί ερευνητές και 36 άτομα ως υποστηρικτικό προσωπικό που χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα με ετήσιο προϋπολογισμό ~5 ΜEuro. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας έχει αποκτήσει σταδιακά ένα σημαντικό αριθμό μοναδικών υποδομών. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το τηλεσκόπιο 2.3μ Αρίσταρχος, το οποίο είναι δεύτερο σε μέγεθος στην ηπειρωτική ευρώπη. Έτσι έχει τη δυνατότητα και στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εθνικές προσπάθειες έρευνας στους τομείς που θεραπεύει καθως και μια διακριτή παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ΙΑΑΔΕΤ έχει πλούσια ιστορία διάχυσης της επιστημονικής γνώσης σε θέματα αστρονομίας και διαστημικής φυσικής προς το ευρύ κοινό. Το πρόσφατα ανακαινισμένο κέντρο επισκεπτών του στην Πεντέλη έχει δεχθεί από το 1995 πάνω από 200,000 επισκέπτες, τόσο μαθητές όσο και ενήλικες, ενώ κέντρο επισκεπτών στο Θησείο, με το επιβλητικό κτίριο Σίνα απέναντι από την Ακρόπολη, από το 2014 έχει ανοίξει και αυτό τις θύρες του για τακτικές βραδινές ξεναγήσεις του αττικού ουρανού. Έτσι το κοινό της Αθήνας, και όχι μόνο, έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις ιστορικές εγκαταστάσεις του ΕΑΑ, να ανακαλύψει τον υπέροχο νυχτερινό ουρανό μέσα από τα τηλεσκόπιά του, και να βρει κάποιες απαντήσεις στις απορίες του για τα μυστήρια του Σύμπαντος.


Το Ινστιτούτο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας


Διευθυντές του ΙΑΑΔΕΤ & των προηγούμενων ινστιτούτων

Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
(2012 - σήμερα)
2018 - σήμερα Δρ. Σπύρος Βασιλάκος
2013 - 2018 Καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης
2012 - 2013 Δρ. Ιωάννης Δαγκλής (εκτελών χρέη)
Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής
(1999 - 2012)
Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης
(1999 - 2012)
2007 - 2012 Καθ. Χρήστος Γούδης 2010 - 2012 Δρ. Ιωάννης Δαγκλής
2001 - 2006 Καθ. Χρήστος Γούδης 2006 - 2010 Δρ. Ιωάννης Δαγκλής
1999 - 2001 Δρ. Δημήτριος Λάλας (εκτελών χρέη) 2005 - 2006 Καθ. Χρήστος Ζερεφός (εκτελών χρέη)
1999 - 2004 Δρ. Παναγιώτης Μαθιόπουλος
Αστρονομικό Ινστιτούτο[1]
(1942 - 1999)
Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής
(1991 - 1999)
1994 - 1999 Δρ. Ευάγγελος Κοντιζάς 1998 - 1999 Δρ. Δημήτριος Λάλας (εκτελών χρέη)
1983 - 1994 Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής (εκτελών χρέη) 1996 - 1998 Δρ. Δημήτριος Διαλέτης
1975 - 1982 Καθ. Γεώργιος Κοντόπουλος 1991 - 1996 Καθ. Εμμανουήλ Σαρρής
1965 - 1974 Καθ. Δημήτριος Κωτσάκης
1942 - 1964 Καθ. Σταύρος Πλακίδης
Αστρονομικό Τμήμα[2]
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(1890 - 1942)
Ιονοσφαιρικό Ινστιτούτο
(1955 - 1991)
1935 - 1941 Καθ. Σταύρος Πλακίδης 1989 - 1991 Δρ. Γεώργιος Μωραΐτης
1890 - 1934 Καθ. Δημήτριος Αιγινήτης 1977 - 1989 Καθ. Κωνσταντίνος Καρούμπαλος
1955 - 1977 Καθ. Μιχαήλ Αναστασιάδης
Αστεροσκοπείο Αθηνών
(1846 - 1890)
1890 - 1934 Καθ. Δημήτριος Αιγινήτης
1884 - 1890 Καθ. Δημήτριος Κοκκίδης
1858 - 1884 Δρ. Julius Schmidt
1855 - 1858 Καθ. Ιωάννης Παπαδάκης
1846 - 1855 Καθ. Γεώργιος Βούρης

 

[1]Με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 1378/1942 ιδρύονται τρεις (3) θέσεις διευθυντών για τα αντίστοιχα Τμήματα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Αστρονομίας, Μετεωρολογίας και Σεισμολογίας. «Την προεδρίαν του συμβουλίου του Αστεροσκοπείου αναλαμβάνει αυτοδικαίως, εκ περιτροπής επί διετίαν, έκαστος των τριών Διευθυντών- Καθηγητών κατά σειράν αρχαιότητος ως τακτικού καθηγητού του Πανεπιστημίου». Το σύστημα αυτό συνεχίστηκε έως το 1983 οπότε και ιδρύθηκε ειδική θέση για τον Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΑΑ.

[2] Στις 19 Ιουνίου 1890, ψηφίστηκε ειδικός νόμος, με βάση του οποίου το Αστεροσκοπείο μετατρέπεται σε κρατικό ίδρυμα και ονομάζεται Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.). Με το νόμο αυτό, διευθυντής του Ε.Α.Α. διορίζεται ο Δημήτριος Αιγινήτης. Επιπλέον του Αστρονομικού, δημιουργούνται δύο άλλα τμήματα, το Μετεωρολογικό και το Σεισμολογικό. Αυτό αποτελεί και την αρχή της ιστορίας του Αστρονομικού Ινστιτούτου ως τμήμα του Ε.Α.Α.

 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα