Αστρονομικά Νέα από την Ελλάδα Διεθνή Αστρονομικά Νέα
Κοσμικές Διαδρομές
Αστρονομικά Νέα
Βασικές Γνώσεις
Άρθρα & Θέματα
Ημεροδείκτης
Κύρια Άρθρα
ΙΑΑ Πρώτη σελίδα
ΕΑΑ Πρώτη σελίδα
επιστροφή 


Venus Express: Ανακαλύφθηκε διπλή δίνη στο Νότιο Πόλο της Αφροδίτης
Από τα δεδομένα που μας έστειλε το διαστημικό όχημα Venus Express επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά ότι είναι ορατή η παρουσία μιας τεράστιας ατμοσφαιρικής δίνης "διπλών-κηλίδων" στο νότιο πόλο του πλανήτη. Αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα προέρχεται από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από το διαστημικό σκάφος κατά τη διάρκεια της πρώτης του διέλευσης γύρω από τον πλανήτη. Στις προηγούμενες αποστολές είχαν φανεί μόνο οι αναλαμπές της θυελλώδους ατμοσφαιρικής συμπεριφοράς (βλ. εικόνα 2). Οι εικόνες που πήρε το Venus Express στο υπέρυθρο, στο ορατό και στο υπεριώδες, αποκαλύπτουν διάφορα ατμοσφαιρικά φαινόμενα με μεγάλο ενδιαφέρον. Η διπλή δίνη που παρατηρήθηκε στο νότιο πόλο είναι παρόμοια με εκείνη που υπάρχει στον βόρειο πόλο της οποίας η ύπαρξη ήταν ήδη γνωστή. Επιπλέον, από τις παρατηρήσεις αυτές εξάγεται ότι η δομή των δινών περιβάλλεται από κρύο αέρα, κάτι που οφείλεται ενδεχομένως στην ανακύκλωση του κρύου αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς τα κατώτερα. Οι επιστήμονες θα συνεχίσουν την ανάλυση των δεδομένων αυτών για να κατανοήσουν το φαινόμενο, το οποίο πιθανότατα θα επιτρέψει να διευκρινιστούν οι σύνθετες χημικές διαδικασίες και τα διάφορα περιοδικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης λόγω της επιρροής της ηλιακής ακτινοβολίας.
Εικόνα 1: Η διπλή δίνη στο νότιο πόλο της Αφροδίτης (© ΕΣΑ)
Εικόνα 2:Ο νότιος πόλος της Αφροδίτης όπως φωτογραφήθηκε από το διαστημικό όχημα Mariner 10 τη δεκαετία του '70 (αριστερά) και από το Venus Express (δεξιά) (© ΕΣΑ)


 

 
 
 
ESA/Venus Express


Καλλιτεχνική απεικόνιση του διαστημικού οχήματος Venus Express σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη (© ΕΣΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
ESA/Venus Express

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2004-2010, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών