Ημεροδείκτης Επιστημόνων
Κοσμικές Διαδρομές
Αστρονομικά Νέα
Βασικές Γνώσεις
Άρθρα & Θέματα
Ημεροδείκτης
Κύρια Άρθρα
ΙΑΑ Πρώτη σελίδα
ΕΑΑ Πρώτη σελίδα
επιστροφή 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
Ημερολογιακό Βιογραφικό Λεξικό
(κάντε "κλικ" στη σελίδα για να δείτε την επόμενη, εάν υπάρχει, και τα επεξηγηματικά σχόλια)
 
Με την άδεια των συγγραφέων, από το βιβλίο:
 
Χ.Δ. Γούδης
&
Ε.-Π. Χριστοπούλου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

©1997
Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2004-2010, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών