Στατιστικά Ιστοσελίδας
Κοσμικές Διαδρομές
Αστρονομικά Νέα
Βασικές Γνώσεις
Άρθρα & Θέματα
Ημεροδείκτης
Κύρια Άρθρα
ΙΑΑ Πρώτη σελίδα
ΕΑΑ Πρώτη σελίδα
επιστροφή 
 

Στατιστικά πρόσβασης
 
Ετήσια έκθεση
 
έτος σελίδ. προσβ. GB  
2004 30,364 128,178 2.80 ++++++
+++++++
+++
2005 51,212 307,580 7.02 +++++++++++
+++++++++++++++
+++++++
2006 110,513 722,511 27.68 +++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
2007 45,352 644,770 24.18 +++++++++
++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
2008 131,178 719,453 24.57 ++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
Η κάθε μονάδα (+) αντιστοιχεί σε 5,000 προσβάσεις σε ιστοσελίδες.
Η κάθε μονάδα (+) αντιστοιχεί σε 20,000 επιτυχές προσβάσεις.
Η κάθε μονάδα (+) αντιστοιχεί σε 1.0GB μεταβιβασθέντων δεδομένων.
 
 
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
analog6.0/Unix.


2004-2008
 
Ανάλυση προσβάσεων
Ιαν-Δεκ 2004
Ιαν-Δεκ 2005
Ιαν-Δεκ 2006
Ιαν-Δεκ 2007
Ιαν-Δεκ 2008
 
Στατιστικά ανά Έτος
 
Σύνολο επιτυχών προσβάσεων Ανά ημέρα Προσβά- σεις σε ιστοσελίδες Ανά ημέρα Ξεχωριστά αρχεία Ξεχωριστοί υπολο-γιστές Μεταβιβασ-θέντα δεδομένα Ανά ημέρα
128,178 350 30,364 82 1,038 5,283 2.80 GB 7.84 MB
307,580 842 51,212 140 940 9,690 7.02 GB 19.69 MB
722,511 1,980 110,513 302 1,269 26,766 27.68 GB 77.69 MB
644,770 1,766 45,352 124 1,124 27,277 24.18 GB 67.86 MB
719,453 1,965 131,178 358 1,463 32,590 24.57 GB 68.73 MB
 
Μηνιαία έκθεση
 
μήνας σελίδ. προσβ. GB  
Jan 2004 3399 9589 0.39 +++++++++++++++++
+++++
++++
Feb 2004 2679 7995 0.31 ++++++++++++++
++++
++++
Mar 2004 3348 9329 0.35 +++++++++++++++++
+++++
++++
Apr 2004 2624 7374 0.28 ++++++++++++++
++++
+++
May 2004 4692 25001 0.54 ++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++
++++++
Jun 2004 1603 6492 0.10 +++++++++
+++
+
Jul 2004 1291 5299 0.07 +++++++
+++
+
Aug 2004 960 3801 0.05 +++++
++
+
Sep 2004 1369 6667 0.08 +++++++
+++
+
Oct 2004 1933 12230 0.20 ++++++++++
++++++
++
Nov 2004 3334 17178 0.24 +++++++++++++++++
+++++++++
+++
Dec 2004 3132 17223 0.26 ++++++++++++++++
+++++++++
+++
Jan 2005 4696 26138 0.38 +++++++++++++++++++++++
+++++++++++++
++++
Feb 2005 3788 23115 0.48 +++++++++++++++++++
++++++++++++
+++++
Mar 2005 3291 19377 0.29 ++++++++++++++++
++++++++++
+++
Apr 2005 3008 17354 0.35 +++++++++++++++
+++++++++
++++
May 2005 2848 16726 0.30 ++++++++++++++
++++++++
+++
Jun 2005 3713 18546 0.38 +++++++++++++++++++
+++++++++
++++
Jul 2005 3016 15186 0.31 +++++++++++++++
++++++++
++++
Aug 2005 4552 26482 0.57 +++++++++++++++++++++++
+++++++++++++
++++++
Sep 2005 5370 31915 0.76 +++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
++++++++
Oct 2005 6068 41686 1.24 ++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
Nov 2005 5592 37597 1.05 ++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
+++++++++++
Dec 2005 5270 33458 0.93 ++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
++++++++++
Jan 2006 7957 50837 1.45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++
Feb 2006 8274 48193 2.47 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
Mar 2006 21070 191540 6.48 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2006 8060 37274 1.43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
+++++++++++++++
May 2006 8424 37276 1.47 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
+++++++++++++++
Jun 2006 7172 31905 1.06 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
+++++++++++
Jul 2006 7792 40477 1.20 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++
Aug 2006 8720 46302 1.64 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
Sep 2006 7253 53032 1.94 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
Oct 2006 8382 55843 2.70 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
Nov 2006 8978 74762 3.26 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Dec 2006 8431 55070 2.60 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
Jan 2007 3493 54003 2.53 ++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++
Feb 2007 3683 53146 2.46 ++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
Mar 2007 4481 63812 2.53 +++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
Apr 2007 3755 52228 2.16 +++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
May 2007 3728 53050 2.05 +++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
Jun 2007 3267 44905 1.67 ++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
Jul 2007 3096 42620 1.21 +++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
++++++++++++
Aug 2007 5057 69056 1.69 +++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
Sep 2007 3022 38394 1.32 +++++++++++++++
++++++++++++++++++++
+++++++++++++
Oct 2007 4886 67993 2.76 ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2007 3736 58032 2.13 +++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
Dec 2007 3148 47531 1.67 ++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
Jan 2008 13674 86591 2.99 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2008 11919 77561 2.90 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2008 10413 60522 2.34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
Apr 2008 11554 54258 1.93 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
May 2008 11822 51944 1.98 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
Jun 2008 10160 43648 1.55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
Jul 2008 10695 47254 1.55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
Aug 2008 11834 62839 1.57 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
Sep 2008 8590 49428 1.55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
Oct 2008 11828 70740 2.34 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
Nov 2008 9591 63369 2.09 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
Dec 2008 9098 51299 1.76 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
Η κάθε μονάδα (+) αντιστοιχεί σε 200 προσβάσεις σε ιστοσελίδες.
Η κάθε μονάδα (+) αντιστοιχεί σε 2,000 επιτυχές προσβάσεις.
Η κάθε μονάδα (+) αντιστοιχεί σε 0.10 GB μεταβιβασθέντων δεδομένων.
 
Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2004-2010, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών