Αστρονομικά Νέα από την Ελλάδα Διεθνή Αστρονομικά Νέα
Κοσμικές Διαδρομές
Αστρονομικά Νέα
Βασικές Γνώσεις
Άρθρα & Θέματα
Ημεροδείκτης
Κύρια Άρθρα
ΙΑΑ Πρώτη σελίδα
ΕΑΑ Πρώτη σελίδα
επιστροφή 


Οργανική δομή στην ατμόσφαιρα του Τιτάνα
Διεθνής ομάδα επιστημόνων αναλύοντας παρατηρήσεις από το φασματογράφο του διαστημικού σταθμού Cassini επιβεβαίωσε την παρουσία σύνθετων υδρογονανθράκων στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας του δορυφόρου του Κρόνου, Τιτάνα. Αυτά τα βαρέα αρνητικά ιόντα, με μάζες 10000 φορές τη μάζα του ατόμου του υδρογόνου, είναι σύνθετα οργανικά μόρια που σχηματίζονται από χημικές ενώσεις αζώτου και μεθανίου με τη συμβολή έντονης ηλιακής ενέργειας ή πολύ ενεργητικών σωματιδίων από τη μαγνητόσφαιρα του πλανήτη Κρόνου. Αυτά με την σειρά τους δημιουργούν πιο σύνθετα οργανικά σύμπλοκα όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που είναι πολύ χρήσιμοι για την εξέλιξη και την αλυσίδα της ζωής σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.
Ωστόσο η παρατήρηση αυτή χρήζει ιδιαίτερης σημασίας αν σκεφτούμε ότι η ατμόσφαιρα του Τιτάνα είναι πολύ παγωμένη και επομένως θα περιμέναμε αυτές οι ενώσεις να συστέλλονται, να γίνονται βαρύτερες και εντέλει να βρίσκονται στα κατώτερα τμήματα της ατμόσφαιράς του. Για την παραγωγή των πιο σύνθετων οργανικών μορίων συμβάλλει ουσιαστικά η ηλιακή ακτινοβολία με κλασσικό παράδειγμα τον Τιτάνα. Οι επιστήμονες εικάζουν ότι αυτή είναι η πιθανή διαδικασία δημιουργίας οργανικών συμπλόκων στα πρώιμα στάδια σχηματισμού του πλανήτη Γη.
Επειδή η ατμόσφαιρα του Τιτάνα είναι αυτή που μοιάζει περισσότερο σε αυτήν της Γης, στα πρώιμα της στάδια, από ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, η μελέτη των χημικών διεργασιών στο σύνθετο κύκλο σχηματισμού άνθρακα στον Τιτάνα μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα για τη δημιουργία ζωής στο δικό μας πλανήτη.

 

Εικόνα: Ο Τιτάνας, δεύτερος σε μέγεθος δορυφόρος του Ηλιακού μας συστήματος μετά τον Γανυμήδη. Δεξιά φαίνονται τα ίχνη που αφήνουν στο φάσμα τα αρνητικά ιόντα της ατμόσφαιρας του Τιτάνα.

 
Cassini-Huygens


Η συσκευή Cassini-Huygens στην τελευταία φάση κατασκευής του. Το Huygens, που προσεδαφίστηκε στον Τιτάνα, φαίνεται στο κέντρο της εικόνας με το κίτρινο-χρυσό χρώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε την σχετική ιστοσελίδα της ESA

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2004-2010, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών