Αστρονομικά Νέα από την Ελλάδα Διεθνή Αστρονομικά Νέα
Κοσμικές Διαδρομές
Αστρονομικά Νέα
Βασικές Γνώσεις
Άρθρα & Θέματα
Ημεροδείκτης
Κύρια Άρθρα
ΙΑΑ Πρώτη σελίδα
ΕΑΑ Πρώτη σελίδα
επιστροφή 


Το διαστημικό όχημα Cassini της ΝΑΣΑ βρίσκει νέα μικρά σώματα στους δακτύλιους του Κρόνου

Νέα στοιχεία προκύπτουν από την αποστολή Cassini της NASA καθώς βρέθηκε μια νέα κατηγορία μικρών σωμάτων (moonlets) μέσα στους δακτύλιους του Κρόνου. Είναι πιθανό να υπάρχουν πάνω από 10 εκατομμύρια τέτοια αντικείμενα μέσα σε έναν μόνο από τους δακτυλίους του Κρόνου.
Η ύπαρξη των σωμάτων αυτών θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα εάν οι δακτύλιοι του Κρόνου διαμορφώθηκαν μέσω της διάσπασης ενός μεγαλύτερου σώματος ή εάν προέρχονται από το υλικό του πρωταρχικού δίσκου από το οποίο ο Κρόνος και οι δορυφόροι του σχηματίστηκαν.
Η ανάλυση των εικόνων υψηλής ευκρίνειας που ελήφθησαν από τους ανιχνευτές του Cassini αποκάλυψε τέσσερις εξασθενημένες διπλές ραβδώσεις. Τα στοιχεία αυτά βρέθηκαν σε ένα φωτεινό τμήμα ενός μέσου κύριου δακτυλίου του Κρόνου, στον δακτύλιο Α. Οι επιστήμονες που εξετάζουν αυτές τις εικόνες θεωρούν ότι αυτά τα αντικείμενα παρέχουν την πρώτη άμεση ένδειξη για το πώς τα σώματα αυτού του μεγέθους επιδρούν στα γειτονικά τους σωματίδια.


Τα νέα μικρά σώματα (moonlets) αντιπροσωπεύουν μια έως τώρα απαρατήρητη κατηγορία αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά μέσα στους δακτυλίους του Κρόνου (δικαιώματα ΝΑΣΑ).

Oι τέσσερις δομές όπως ανακαλύφθηκαν από το διαστημικό όχημα Cassini στην περιοχή του δακτυλίου Α του Κρόνου (δικαιώματα ΝΑΣΑ)

 

Aπό προηγούμενες μετρήσεις (π.χ. Voyager της NASA στις αρχές της δεκαετίας του '80), είναι γνωστό ότι οι δακτύλιοι του Κρόνου περιέχουν μικρά παγωμένα σωματίδια μεγέθους που κυμαίνεται από 1 εκατοστό περίπου έως το μέγεθος ενός μικρού σπιτιού. Επίσης, οι επιστήμονες γνώριζαν την ύπαρξη των δύο μεγαλύτερων δορυφόρων του Κρόνου, του Πάνα και τη Δάφνης, με διάμετρο 30 και 7 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η διάμετρος των νέων αντικειμένων εκτιμάται σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς ότι είναι γύρω στα 100 μέτρα. Από τον αριθμό που βρέθηκε σε μία μικρή περιοχή του δακτυλίου-Α, οι επιστήμονες υπολόγισαν το συνολικό αριθμό τους σε περίπου 10 εκατομμύρια.
Η ανακάλυψη αυτών των αντικειμένων φανερώνει ότι οι δορυφόροι Πάνας και Δάφνη είναι πιθανότατα τα μεγαλύτερα μέλη του πληθυσμού των σωμάτων που συνθέτουν τους δακτύλιους και δεν αποτελούν σώματα που προήλθαν από κάπου αλλού.
Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει νέους ορίζοντες στην εξερεύνηση των δακτυλίων και των δορυφόρων του Κρόνου και δίνει καινούρια στοιχεία για την προέλευση και την εξέλιξή τους. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δομές που παρατηρούμε με το Cassini είναι παρόμοιες με εκείνες που προκύπτουν από πολλές μαθηματικές προσομοιώσεις των αρχικών σταδίων ενός πλανητικού συστήματος, ακόμα κι αν οι κλίμακες είναι εντυπωσιακά διαφορετικές.

 

 

 

 
 
 
 


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
ΝΑSA/Cassini Huygens

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2004-2010, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών