Αστρονομικά Νέα από την Ελλάδα Διεθνή Αστρονομικά Νέα
Κοσμικές Διαδρομές
Αστρονομικά Νέα
Βασικές Γνώσεις
Άρθρα & Θέματα
Ημεροδείκτης
Κύρια Άρθρα
ΙΑΑ Πρώτη σελίδα
ΕΑΑ Πρώτη σελίδα
επιστροφή 


Πολύπλοκα μετεωρολογικά φαινόμενα στην Αφροδίτη

Η αναλυτική εξέταση των εικόνων της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης, που έλαβε το Venus Express της ESA, δείχνει πως στον πλανήτη υπάρχουν πολύπλοκα και έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα. Οι πρώτες εικόνες προέκυψαν από τη σύνθεση δεδομένων που αποκτήθηκαν από τον φασματογράφο VIRTIS του διαστημικού σκάφους στις 22 Ιουλίου 2006, όταν το τελευταίο βρισκόταν στο απόκεντρο της τροχιάς του (σημείο της μέγιστης απόστασης από την επιφάνεια των πλανητών) και σε ύψος 65.000 περίπου χιλιομέτρων. Επειδή ο φασματογράφος είχε τη δυνατότητα να παρατηρήσει σε μήκος κύματος 1,7 μικρόμετρων, ήταν δυνατόν να εξεταστούν τα νέφη της παχιάς ατμόσφαιρας που βρίσκονται 15-20 χιλιόμετρα κάτω από το εξωτερικό όριο της ή περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη. Η θερμική ακτινοβολία που προέρχεται από την καυτή επιφάνεια του πλανήτη, αντιπροσωπεύεται από την ένταση των ψευδοχρωμάτων στις εικόνες: όσο φωτεινότερο είναι το χρώμα (προς το λευκό), τόσο περισσότερη ακτινοβολία προέρχεται από την επιφάνεια. Επειδή οι εικόνες ελήφθησαν σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών η μία από την άλλη, οι άκρες τους δεν ταιριάζουν ακριβώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέφη στην Αφροδίτη κινούνται πολύ γρήγορα και συνεχώς ποικίλλουν σε μορφή. Η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι βεβαίως η δυναμικότερη μεταξύ των εσωτερικών πλανητών. Από τις εικόνες που πήρε το Venus Express είναι δυνατό να μελετηθούν για πρώτη φορά με ακρίβεια οι μορφές και η δυναμική που έχουν τα νέφη της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης.

Εικόνα1: Η παραπάνω άποψη είναι τεχνητή σύνθεση τριών υπέρυθρων εικόνων που ελήφθησαν, κατά την διάρκεια της Αφροδίτιας νύχτας, από το φασματόμετρο VIRTIS του Venus Express της ESA στις 22 Ιουλίου 2006, σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών η μία από την άλλη και από απόσταση περίπου 65.000 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη.(© ESA)

 

Εικόνα2: Αυτή η εικόνα της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης είναι το αρνητικό μιας υπέρυθρης εικόνας που αποκτήθηκε από το όργανο VIRTIS του Venus Express στις 29 Ιουλίου 2006, από απόσταση περίπου 65.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια. Η εικόνα ελήφθη σε μήκος κύματος 2.3 μικρόμετρα και στο κέντρο της είναι ορατό ένα μεγάλο νέφος που εκτείνεται προς το κατώτερο-δεξί τμήμα της εικόνας. Το νέφος έχει μήκος περίπου 2.000 χιλιόμετρα και πλάτος 500 χιλιόμετρα. Παρουσιάζει την κλασική επιμηκυμένη μορφή των νεφών της Αφροδίτης, η οποία οφείλεται στους ανέμους υψηλής ταχύτητας. Η έντονη νεφελώδης περιοχή που διακρίνεται στο ανώτερο-δεξί τμήμα της εικόνας βρίσκεται σε νότιο γεωγραφικό πλάτος περισσότερο από 60 μοίρες και αντιπροσωπεύει τη μετάβαση στην περιοχή όπου στην ατμόσφαιρα κυριαρχούν φαινόμενα σχετικά με την ισχυρή νότια διπλή πολική δίνη.(© ESA)

 

 

 
 
 
ESA/Venus Express
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
ESA/Venus Express

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2004-2010, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών