ΑΡΧΙΚΗ Ε.Ε.1 Ε.Ε.2 Ε.Ε.3 Ε.Ε.4 Ε.Ε.5

 

ΠΡΟΤΕΑΣ

Ενότητα Εργασίας 4

Αναβάθμιση Κέντρου Επισκεπτών Αστεροσκοπείου Πεντέλης


Στα σχέδια του ΙΑΑΔΕΤ είναι και η επισκευή του περιστρεφόμενου θόλου και της θυρίδας του κτηρίου που στεγάζει το ιστορικό διοπτρικό τηλεσκόπιο Newall (62 εκ.), το οποίο χρησιμοποιείται στο Κέντρο Επισκεπτών του ΕΑΑ στην Πεντέλη. Η επισκευή αυτή περιλαμβάνει συντήρηση του κινητού πατώματος του θόλου, αντικατάσταση εφθαρμένων εξαρτημάτων της θυρίδας και του περιστρεφόμενου θόλου, συντήρηση των μηχανισμών κίνησης του θόλου καθώς επίσης και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, το τηλεσκόπιο Newall θα συνδεθεί μέσω μικροκυματικής ζεύξης με τα άλλα τηλεσκόπια του ΕΑΑ. Κύριος στόχος της Ενότητας εργασίας είναι η συντήρηση του θόλου και του κτηρίου του ιστορικού διοπτρικού τηλεσκοπίου Newall στο Κέντρο Επισκεπτών του ΕΑΑ στην Πεντέλη.
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα της Ενότητας Εργασίας είναι το τηλεσκόπιο Newall, η μεγαλύτερη υποδομή του Κέντρου Επισκεπτών στην Πεντέλη, να καταστεί ξανά πλήρως λειτουργικό και έτσι να συνεχίσει η ήδη αξιόλογη πορεία του Κέντρου σε θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινού.
Τα νέα βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες από την Ενότητα Εργασίας είναι η συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κτηρίου του τηλεσκοπίου Newall στην Πεντέλη με σκοπό τη συστηματική του χρήση ως κέντρου επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.