Υποστηρικτικό Προσωπικό

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των 32 ατόμων υποστηρικτικού ερευνητικού προσωπικού του ινστιτούτου τα οποία χρηματοδοτούνται από ερευνητικά προγράμματα μελών του ΙΑΑΔΕΤ.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Υποστήριξη Έρευνας
2108109219
Ρετιρέ
s.antoniadi@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
-
-
a.apostolakis@yahoo.gr
Υποστήριξη Διάχυσης Επιστήμης
2108109107 2103490022 2103490150
Newall
konvar@noa.gr
Υποστήριξη Η/Υ
2108109182
203
ageorgiou@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
georgianna@noa.gr
Υποστήριξη Τηλεσκοπίου
2108109206
Χελμός
alexg@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109218
Ρετιρέ
kat.karagiannopoulou@gmail.com
Υποστήριξη Έρευνας
-
-
george@crowdpolicy.com
Υποστήριξη Έρευνας
p_katsanaki@yahoo.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2152157849
ΕΔΕΤ/ΕΑΑ
cmageiridis@protonmail.com
Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc in SSTA)
2103490023 - 6974806292
Αίθουσα Χαρλαύτη
kikimakri@noa.gr
Διάχυση Επιστήμης
2103490036
Θησείο
ametal@noa.gr
Διδακτική Αστρονομίας
2108109171
marmetaxa@gmail.com
Διάχυση Αστρονομίας
2106131247
Newall
milonasastro@hotmail.com
Διδακτική Αστρονομίας
2106914472
tinanantsou@gmail.com
Υποστήριξη Διαχείρισης Έργου
2108109182
203
spapatheochari@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109217
Ρετιρέ
eparselia@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109114
219
eupavlos@noa.gr
Υπεύθυνη Πληροφοριακών Συστημάτων
2103490085
213
xpetala@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2152157849
ΕΔΕΤ/ΕΑΑ
chroussakis@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
21081099219
Ρετιρέ
vsito@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109217
Ρετιρέ
atrypitsidis@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2152157849
ΕΔΕΤ/ΕΑΑ
ftsamis@noa.gr
Διάχυση Επιστήμης
2103490107
Θησείο
dtsimpidas@noa.gr
Υποστήριξη Διάχυσης Επιστήμης
2103490160
Θησείο
tsioutsia@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109174
113
a.tsontzou@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109217
Ρετιρέ
alexiatsouni@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
21081099219
Ρετιρέ
dfilippas@noa.gr
Υποστήριξη Η/Υ
2108109193
209
annacharisi@gmail.com
Υποστήριξη Η/Υ
2108109108
213
therekak@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2103490125
Ρετιρέ
christia@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
-
-
michael@crowdpolicy.com
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Φεβρουάριος 2019

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα