Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των 24 μεταπυχιακών φοιτητών που εκτελούν τη μεταπτυχιακή τους έρευνα ή διδακτορική διατριβή υπό την άμεση επίβλεψη μελών του ΙΑΑΔΕΤ.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Επιβλέπων
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109194
208
gvasalos@noa.gr
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
2108109181
205
togialitaki@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108109181
205
parisg@noa.gr
Ροντογιάννης
Διδακτορική Φοιτήτρια
302108109183
206
vdaskalop@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109162
110
sophia.derlopa@noa.gr
Μπούμης
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
-
-
thanasisdrivas@gmail.com
Διδακτορικός Φοιτητής
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
ckatsavrias@phys.uoa.gr
Δαγκλής
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109169
108
vmasoura@noa.gr
Γεωργαντόπουλος
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109104
Ιονοσφαιρικός Σταθμός
angmouz@noa.gr
Διδακτορική Φοιτήτρια
302108109181
205
zboutsi@noa.gr
Μπαλάσης
Διδακτορικός Φοιτητής
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
a.nersesian@noa.gr
Ξυλούρης
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109185
212
constantinos@noa.gr
Μπαλάσης
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
eparaskeva@noa.gr
Μπονάνου
Μεταπτυχιακός Φοιτητής
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
dqh550@alumni.ku.dk
Μάγδης, Χαρμανδάρης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108019202
115
epouliasis@noa.gr
Γεωργαντόπουλος, Μπονάνου
Διδακτορικός Φοιτητής
2108109167
215
panosis@noa.gr
Κεραμιτσόγλου
Διδακτορικός Φοιτητής
21081099219
Ρετιρέ
vsito@noa.gr
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109177
116
zspetsieri@noa.gr
Μπονάνου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
2108109181
205
eleni.tetoni@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορική Φοιτήτρια
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
atompolidi@noa.gr
Συκιώτη
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109217
Ρετιρέ
alexiatsouni@noa.gr
Κοντοές
Διδακτορική Φοιτήτρια
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
mchira@noa.gr
Πλειώνης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108019202
115
alpsych@physics.uoc.gr
Χαρμανδάρης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108109115
219
sagiamini@noa.gr
Μπαλάσης
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Ιανoυάριος 2018

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα