Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των 24 μεταπυχιακών φοιτητών που εκτελούν τη μεταπτυχιακή τους έρευνα ή διδακτορική διατριβή υπό την άμεση επίβλεψη μελών του ΙΑΑΔΕΤ.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Επιβλέπων
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109194
208
gvasalos@noa.gr
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109181
205
togialitaki@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορική Φοιτήτρια
302108109183
206
vdaskalop@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109162
110
sophia.derlopa@noa.gr
Μπούμης
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
-
-
thanasisdrivas@gmail.com
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109183
206
akampouri@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορικός Φοιτητής
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
ckatsavrias@phys.uoa.gr
Δαγκλής
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109169
108
vmasoura@noa.gr
Γεωργαντόπουλος
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109104
Ιονοσφαιρικός Σταθμός
angmouz@noa.gr
Διδακτορική Φοιτήτρια
302108109183
206
zboutsi@noa.gr
Μπαλάσης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108109129
106
a.nersesian@noa.gr
Ξυλούρης
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109185
212
constantinos@noa.gr
Μπαλάσης
Διδακτορικός Φοιτητής
115
mpapachristou@noa.gr
Δασύρα
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109202
115
eparaskeva@noa.gr
Μπονάνου
Διδακτορικός Φοιτητής
2108109129
106
epaspal@noa.gr
Ξυλούρης
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109181
205
pepaschou@noa.gr
Αμοιρίδης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108019202
115
epouliasis@noa.gr
Γεωργαντόπουλος, Μπονάνου
Μεταπτυχ/κός Φοιτητής
2108109181
204
slavikovskii@noa.gr
Διδακτορική Φοιτήτρια
2108109177
116
zspetsieri@noa.gr
Μπονάνου
Διδακτορική Φοιτήτρια
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
atompolidi@noa.gr
Συκιώτη, Κουτρούμπας
Διδακτορική Φοιτήτρια
Βασιλάκος
Διδακτορική Φοιτήτρια
2103490023
117
mchira@noa.gr
Πλειώνης
Διδακτορικός Φοιτητής
2108109177
115
sdewit@noa.gr
Μπονάνου
Διδακτορικός Φοιτητής
2103490023
Αίθουσα Χαρλαύτη
sagiamini@noa.gr
Μπαλάσης
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Φεβρουάριος 2019

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα