Ερευνητικό Προσωπικό

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των 28 μελών του τακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ινστιτούτου.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Εντεταλμένος Ερευνητής
Κύριος ΕΛΕ
2108109165
105
aakylas@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109116
204
vamoir@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109194
208
anastasi@noa.gr
Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ
2108109222
104
sbasil@noa.gr
svasil@Academyofathens.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109169
108
age@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109165
105
ig@noa.gr
Κύριος ΕΛΕ
2108109130
212
ogiannakis@noa.gr
Διευθύντρια Ερευνών
2108109167
215
ik@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2103490088
2108109186
216
kontoes@noa.gr
Εντεταλμένος Ερευνητής
2108109174
113
ekoulouridis@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109189
218
koutroum@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109114
219
omaland@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109185
212
gbalasis@noa.gr
Διευθύντρια Ερευνών
2108109192
209
belehaki@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109177
116
bonanos@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109162
110
ptb@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109129
106
xilouris@noa.gr
Εντεταλμένος Ερευνητής
2108109194
208
atpapaio@noa.gr
Εντεταλμένος Ερευνητής
2108109187
211
ipapoutsis@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών-Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ
2108109188
217
tronto@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109164
109
msaridak@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109171
sifakis@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109195
211
sykioti@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109193
209
tsagouri@noa.gr
Διευθύντρια Ερευνών
2108109191
210
georgia@noa.gr
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α
2108109191
210
kostas@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109161
111
hantzios@noa.gr
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Ιανουάριος 2020

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα