Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των 26 μεταδιδακτορικών ερευνητών του ινστιτούτου τα οποία χρηματοδοτούνται από ερευνητικά προγράμματα μελών του ΙΑΑΔΕΤ.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109161
111
johnal@noa.gr
Εξωτερική επιστημονική συνεργάτης
2108109170
ΙΕΠΒΑ
eathana@meteo.noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109181
205
agkikas@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109189
218
parisg@noa.gr
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
2108109164
109
dasyra@noa.gr
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
2108109220
Ρετιρέ
eieronymidi@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109170
-
pkosmo@meteo.noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109165
105
lazkout@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109168
Εργαστήριο
alliakos@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109181
205
smallios@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109177
115
maravelias@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109165
105
gmoun@noa.gr
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
2108109195
202
emylona@noa.gr
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
2108109188
217
ixenaki@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109194
208
evpaouris@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109181
205
proestakis@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109194
208
sandberg@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109167
215
panosis@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109183
206
stavros@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109174
113
ftramper@noa.gr
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
2108109183
206
atsekeri@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109194
208
ctsironis@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109191
210
kostas@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109168
Εργαστήριο
a.chiotellis@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109169
108
ruizca@noa.gr
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
2108109202
115
myang@noa.gr
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Φεβρουάριος 2019

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα