Παλαιά Μέλη

Τα ακόλουθα άτομα υπήρξαν μέλη του Ινστιτούτου στο παρελθόν και συνεισέφεραν στην επιτυχημένη πορεία του.

Ερευνητές
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Τελευταία γνωστή θέση
Μπέλλας-Βελίδης Ιωάννης 1994-2019 Σε σύνταξη
Δαπέργολας Αναστάσιος 1996-2019 Σε σύνταξη
Χαρμανδάρης Βασίλειος 2013-2018 Καθηγητής Παν. Κρήτης & Διευθυντής Ινστ. Αστροφυσικής, FORTH
Συναχόπουλος Δημήτρης 1998-2018 Σε σύνταξη
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 2006-2016 Ερευνητής, Royal Observatory of Belgium
Μαθιόπουλος Τάκης 1999-2014 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δαγκλής Ιωάννης 1995-2013 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πλειώνης Εμμανουήλ 1996-2012 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοντιζάς Ευάγγελος 1972-2007 Σε σύνταξη, Επίτιμος Διευθυντής Ερευνών
Χαρλαύτης Αιμίλιος 1999-2005 Απεβίωσε 13/2/2005
Καραγιαννίδης Γεώργιος 2001-2004 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σαλκιντζής Απόστολος 2000-2001 Τεχνικός Σύμβουλος, Motorola Mobility
Ροβίθης Πέτρος 1972-2001 Απεβίωσε 3/2020
Διαλέτης Δημήτριος 1976-1998 Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωργακίλας Αλέξανδρος 1995-1998 -
Σαρρής Ελευθέριος 1971-1996 Σε σύνταξη
Μπαρμπάτση Κατερίνα 1972-1996 Σε σύνταξη
Μωραΐτης Γεώργιος 1962 -1994 Σε σύνταξη
Προκάκης Θεόδωρος 1962 -1994 Σε σύνταξη
Μπάνος Κοσμάς 1961 -1994 Σε σύνταξη
Μπάνος Γεώργιος 1959-1974 Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Απεβίωσε 28/10/2014
Αντωνακόπουλος Γρηγόριος 1971-1973 Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μακρής Κωνσταντίνος 1943-1972 Απεβίωσε 2004
Χασάπης Κωνσταντίνος 1946-1969 Απεβίωσε 10/8/1972
Φωκάς Ιωάννης 1933-1969 Απεβίωσε
Σβολόπουλος Σωτήριος 1945-1966 Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Απεβίωσε 2018
Αδαμόπουλος Γεώργιος 1929-1964 Απεβίωσε
Κατσής Δημήτριος 1943-1958 Απεβίωσε
Παρασκευόπουλος Ιώαννης 1921-1923 Διευθ. Harvard Observatory - Boyden Station (Ν. Αφρική)
Απεβίωσε 15/3/1951
Μόνιμο Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Θέση Τελευταία γνωστή θέση
Δήμου Γεώργιος 1976-2018 Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Σε σύνταξη
Γιαννακής Όμηρος 2006-2016 Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Κύριος ΕΛΕ, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Ακύλας Αθανάσιος 2006-2016 Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Κύριος ΕΛΕ, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Βαρδαξόγλου Παράσχος 1987-2017 Τεχνικό Προσωπικό ΔΥΕ ΝΟΑ
Παπαδημητρίου Χρήστος 2006-2017 Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Βουλή των Ελλήνων (Απόσπαση)
Κουμεντάκου Ουρανία 1989-2017 Γραμματεία ΙΑΑΔΕΤ Διοικητικός ΕΑΑ
Ματσόπουλος Νικόλαος 1973-2014 Τεχνικό Προσωπικό
Σε σύνταξη
Παπαδάκη Λία 1986-2012 Τεχνικό Προσωπικό Γραμματεία ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
Παπαθανασίου Βασίλειος        -2011 Βοηθητικό Προσωπικό Σε σύνταξη
Παππάς Αλέξανδρος        -2010 Βοηθητικό Προσωπικό Σε σύνταξη
Σαντάρμη Φωτεινή        -2010 Καθαριότητα Σε σύνταξη
Καλογεροπούλου Ελένη 1971-2006 Καθαριότητα Σε σύνταξη
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης        -2007 Μηχανικός Σε σύνταξη
Ρετάλης Αδριανός 2001-2006 Επιστημονικό Προσωπικό Κύριος Ερευνητής, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
Προκάκη Ειρήνη 1985-1997 Γραμματεία Γραμματεία ΕΑΑ
Μπούρδας Χρήστος 1963-1997 Τεχνικό προσωπικό Απεβίωσε
Σερεσλή Χρυσούλα 1983-1996 Γραμματεία Σε σύνταξη
Θεοφάνους Θεοδώρα 1978-1996 Γραμματεία ΑΙ Σε σύνταξη
Ηλίας Δημήτριος 1955-1986 Τεχνικό Προσωπικό Απεβίωσε
Βούζας Αθανάσιος 1961-1984 Τεχνικό προσωπικό Απεβίωσε
Σιγάλας Ευάγγελος 1945-1979 Τεχνικό προσωπικό Απεβίωσε
Οικονομίδης Χρήστος 1931-1965 Τεχνικό προσωπικό Απεβίωσε
Χαΐμης Αιμίλιος 1926-1965 Τεχνικό Προσωπικό Απεβίωσε
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Επιβλέπων Τελευταία γνωστή θέση
Μούντριχας Γεώργιος 1/2011 - 10/2019 Γεωργακάκης, Γεωργαντόπουλος IFCA, University of Cantabria, Spain
Μυλωνά Ελευθερία Ροντογιάννης, Κουτρούμπας
Βίκα Μαρίνα 11/2014-3/2019 Χαρμανδάρης, Ξυλούρης GreekPanda Travel
Νίκος Καλυβίτης Αμοιρίδης Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ελένη Μαρίνου Αμοιρίδης Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, DLR- Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Ιωάννης Μπινιετόγλου Αμοιρίδης
Παναγιώτης Κόκκαλης Αμοιρίδης
Παναγιώτης Γαβράς 2015-2018 Μπονάνου Rhea Group for ESA - European Space Agency
Δήμητρα Κώνστα Αμοιρίδης Μεταδιδακτορικη ερευνήτρια ΙΕΠΒΑ
Letizia-Pasqua Cassarà 2016-2018 Ξυλούρης Μεταδιδακτορική ερευνήτρια IASF Μιλάνο
Kirill Sokolovsky 2015-2018 Μπονάνου Μεταδιδάκτορας, Michigan State University, ΗΠΑ
Αντώνιος Καράμπελας 3/2016-2/2017 Μπονάνου American Community Schools (ACS) Athens
Κώστας Θεμελής 9/2012-4/2017 Ροντογιάννης Μεταδ/κός Ερευνητής, CEA/Saclay
Amalia Corral 9/2012-3/2017 Γεωργαντόπουλος Μεταδ/κη Ερευνήτρια, University of Santander
Maria Ida Moretti 9/2015-8/2016 Μπονάνου Μεταδ/κη Ερευνήτρια, INAF - Observatory of Naples
Miteva Rositsa 8/2015-6/2016 Μαλανδράκη -
Νανούρης Νικόλαος 8/2014-6/2016 Μπούμης -
Χιωτέλλης Αλέξανδρος 3/2014-6/2016 Μπούμης Μεταδ/κός Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ
Φλαούνας Μανώλης 11/2014-6/2016 Κοντοές -
Λεωνιδάκη Ιωάννα 11/2012-2/2016 Ξυλούρης Μεταδ/κή Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ροπόκης Γεώργιος 01/2015-12/2015 Ροντογιάννης, Μαθιόπουλος Μεταδ/κός Ερευνητής, Trinity College, Univeristy of Dublin
Μπίθας Πέτρος 01/2013-12/2015 Ροντογιάννης Μεταδ/κός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Uscanga Lucero 09/2012-11/2015 Μπούμης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, University of Guanajuato, Mexico
Κοντογιάννης Ιωάννης 1/2014-10/2015 Τσιροπούλα Μεταδ/κός Ερευνητής, KΕAEM/Ακαδημία Αθηνών
Klemen Zaksek 1/2015-10/2015 Κεραμιτσόγλου Κύριος Ερευνητής, Inst. of Geophysics of University of Hamburg
Nikolaeva Elena 7/2014-11/2015 Συκιώτη Μεταδ/κή Ερευνήτρια, Institute of Earth Sciences, Ilia State University, Tbilisi, Georgia
Σταγάκης Σταύρος 11/2014-10/2015 Συκιώτη Μεταδ/κός Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)
Park Sung-Hong 7/2014-9/2015 Τσιροπούλα Μεταδ/κός Ερευνητής, Trinity College of Dublin, Ireland
Δημητρακούδης Σταύρος 1/2014-8/2015 Μπαλάσης Μεταδ/κός Ερευνητής, University of Alberta, Canada
Williams Stephen 1/2013-8/2015 Μπονάνου Μεταδιδάκτορας, US Naval Observatory, USA
Τσίνος Χρήστος 1/2015-6/2015 Ροντογιάννης Μεταδ/κός Ερευνητής, University of Luxemburg
Ιερωνυμίδη Εμμανουέλα 8/2014-3/2015 Κοντοές -
Μπαρμπεροπούλου Αγγελική 2/2014-3/2015 Κοντοές Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ΕΑΑ
Κουλουρίδης Ηλίας 2/2012-3/2015 Πλειώνης Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ
Ranalli Piero 2/2012-3/2015 Γεωργαντόπουλος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Lund Observatory, Sweden
Χατζηχρήστου Ελένη 2005-2008
2008-2014
Πλειώνης
Δαγκλής
Κολλέγιο Ρόδου
Font Joan 2014-2014 Μπούμης Instituto de Astrofisica de Canarias - IAC, Spain
Ροβίλος Μανώλης 2014-2014 Ξυλούρης Intellectual Property Office, UK
Παπαχαράλαμπος Στέλιος 2006-2014 Μαθιόπουλος Συνεργάτης Ερευνητής, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Μητσόπουλος Ιωάννης 2014-2014 Κοντοές -
Νικολουδάκης Νικόλαος 2013-2014 Γεωργαντόπουλος -
Ξύδης Γεώργιος 2014-2014 Κοντοές -
Γκίκας Αντώνιος 2012-2013 Αμοιρίδης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Barcelona Supercomputing Center
Lanzuisi Giorgio 2013-2013 Γεωργαντόπουλος Μεταδιδάκτορας, Αστεροσκοπείο Μπολώνια, Ιταλία
Αθανασοπούλου Ελένη 2011-2012 Αμοιρίδης Μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννακάκη Ελένη 2010-2012 Αμοιρίδης Μεταδιδάκτορας, Finland Meteorological Institute
Castro Norberto 2010-2012 Μπονάνου Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), Γερμανία
Τζιότζιου Κώστας 2005-2007 Τσιροπούλα Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Βασιλάκος Σπύρος 2002-2005 Πλειώνης Ερευνητής, KΕAEM/Ακαδημία Αθηνών
Κιτσιώνας Σπύρος 2002-2004 Γεωργαντόπουλος Καθηγητής, Κολλέγιο Ψυχικού
Διδακτορικοί Φοιτητές
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Επιβλέπων
Τελευταία γνωστή θέση
Ψυχογυιός Αλέξανδρος 2016-2018 Χαρμανδάρης Ιδιωτικός τομέας
Κοττάς Μιχαήλ -7/2018 Αμοιρίδης
Κουρνιώτης Μιχάλης 12/2013-4/2017 Μπονάνου Μεταδιδάκτορας, Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic
Γεωργίου Μαρίνα 2010-2017 Δαγκλής Μεταδιδάκτορας, Univ. College London
Ξενάκη Ίριδα 2012-2017 Ροντογιάννης, Κουτρούμπας Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Britavskiy Nikolay 2012-2016 Μπονάνου Μεταδιδάκτορας, Instituto de Astrofisica de Canarias - IAC, Spain
Κουτουλίδης Λάζαρος 2010-2014 Πλειώνης/Γεωργαντόπουλος Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Κόκκαλης Παναγιώτης 2011-2013 Αμοιρίδης Μεταδιδάκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κοντογιάννης Ιωάννης 2008-2013 Τσιροπούλα Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Σταγάκης Σταύρος 2007-2012 Συκιώτη Μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεμελής Κώστας 2006-2012 Ροντογιάννης, Κουτρούμπας Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Μαμούρη Ροδάνθη Ελισάβετ 2001-2012 Αμοιρίδης Μεταδιδάκτορας, Ινστιτούτο Κύπρου
Λεωνιδάκη Ιωάννα 2006-2012 Μπoύμης Μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μπενμαγιώρ Δαϋίδ 2007-2011 Μαθιόπουλος, Τσιροπούλα Fasmetrics
Παπαδημητρίου Ζαφειρία 2007-2011 Μαθιόπουλος Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Αλικάκος Ιωάννης 2004-2011 Μπούμης & Ξυλούρης Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Άκρας Σταύρος 2005-2010 Μπούμης, Ξυλούρης Μεταδιδάκτορας, Αστεροσκοπείο Valongo, Ρίο ντε Τζανέϊρο, Βραζιλία
Ροπόκης Γεώργιος 2005-2010 Ροντογιάννης Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ & EURECOM, Sophia Antipolis
Κουλουρίδης Ηλίας 2005-2009 Πλειώνης Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ
Μπίθας Πέτρος 2004-2009 Μαθιόπουλος Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Βασιλάκος Σπύρος 1997-2000 Πλειώνης Ερευνητής, KΕAEM/Ακαδημία Αθηνών
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Επιβλέπων Τελευταία γνωστή θέση
Τετόνη Ελένη Αμοιρίδης Διδακτορική ερευνήτρια, DLR- Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Πασπαλιάρης Ευάγγελος-Δημήτριος 2017-2018 Χαρμανδάρης
Κοψαχείλη Μαρία 2014-2016 Μπούμης Διδακτορική Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαρίνου Ελένη 2011-2013 Αμοιρίδης Διδακτορική Φοιτήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αργυρούλη Αθηνά 2012-2013 Αμοιρίδης Διδακτορική Φοιτήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κουμπιά Ευγενία 2010-2011 Μπονάνου Research Fellow, University of Leeds, UK
Μαρκάκης Κωνσταντίνος 2010-2011 Μπονάνου Διδακτορικός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία
Κολιοπάνος Φίλιππος 2010-2011 Γεωργακάκης Μεταδιδάκτορας, University of Toulouse, France
Λεωνιδάκη Ιωάννα 2003-2006 Γεωργαντόπουλος & Γεωργακάκης Μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κουλουρίδης Ηλίας 2003-2005 Πλειώνης Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ
Αλικάκος Ιωάννης 2002-2004 Χάντζιος Μεταδιδάκτορας, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
Τσούνη Αλεξία 2001-2003 Κοντοές Διδακτορική Φοιτήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασιλάκος Σπύρος 1995-1997 Πλειώνης Ερευνητής, KΕAEM/Ακαδημία Αθηνών
Υποστηρικτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Περίοδος Επιβλέπων Τελευταία γνωστή θέση
Ευσταθίου Αγγελική 2017-2018 Κεραμιτσόγλου ΕΛΚΕ
Κανταρτζή Ιλιαλένα 2014-2018 Κοντοές
Διακογιάννη Γεωργία 2013-2017 Κοντοές ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ
Τσιρώνης Βασίλης 2014-2017 Κοντοές
Τσικερδέκης Αθανάσιος 2016-2017 Κοντοές
Taylor Michael 2015-2017 Κοντοές
Λελεντζής Απόστολος 2016-2017 Κοντοές
Κασκαρά Μαρία 2015-2016 Κοντοές
El Saer Andreas 2016-2017 Κοντοές
Ακριτίδης Δημήτρης 2016-2017 Κοντοές
Φυτσιλής Αναστάσιος 2/2014-4/2015
5/2015-8/2017
Κοντοές
Μπονάνου
Ericsson, Ελλάδα
Νεοκοσμίδης Σπύρος 3/2014-11/2015 Συκιώτη, Ηλίας Γεωθεσία ΕΠΕ / Geoset Ltd
Παπακηρύκου Ευάγγελος 1/2015-11/2015 Κοντοές Senior System Administrator,
QS Unisolution
Δράκος Χρήστος 4/2014-10/2015 Μπούμης -
Λοΐζος Βασίλης 3/2014-7/2015 Μπούμης -
Αργυρίδης Αργυρός 2013-2013 Κοντοές Υπ. Διδάκτορας, ΕΜΠ
Πατσού Ιωάννα 2012-2014 Μαλανδράκη Διδακτορική Φοιτήτρια, Max Planck Institut, Goettingen, Germany
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα