Τσούνη Αλεξία   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 2108109217 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: alexiatsouni@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/D-8233-2017   Σταδιοδρομία 

Η Αλεξία Τσούνη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και έχει έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην Υδρομηχανική και έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, όλα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τώρα είναι υποψήφια διδάκτωρ στις Πλημμύρες στο ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του Δρ. Κουτσογιάννη και του Δρ. Κοντοέ. Έχει εργαστεί στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων στο ΕΜΠ ως μέλος της ερευνητικής ομάδας για τα προγράμματα EUROHARP (Προς Ευρωπαϊκές Εναρμονισμένες Διαδικασίες για την Ποσοτικοποίηση των Απωλειών Θρεπτικών από Διάσπαρτες Πηγές) και HARMONIQUA (Εναρμόνιση της Διασφάλισης Ποιότητας στη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής Ποταμών Βάσει Μοντέλων). Έχει επίσης εργαστεί σε μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος για τη βελτίωση της πρόγνωσης των ατμοσφαιρικών και κλιματικών παραμέτρων σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Από το 2006 εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης στο ΕΑΑ (LIMES, RISK-EOS, SAFER και τώρα στο BEYOND).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στους τομείς της υδρολογίας, της υδραυλικής, του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα