Τσιρώνης Βασίλης   Υποστήριξη Η/Υ    Τηλέφωνο: 2108109108 Γραφείο: 213 e-mail: vassilis.tsironis@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Ο Βασίλης Τσιρώνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απο το 2008. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη «Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών» απο το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το 2013. Εργάστηκε απο το 2008 ως το 2013 ως τεχνικός σύμβουλος σε τραπεζικές βάσεις δεδομένων, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενος σε ανάπτυξη και υποστήριξη Web εφαρμογών. Σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου απο την Ευρωπαϊκή κοινότητα, Ερευνητικού Προγράμματος BEYOND "Building a Centre of Excellence for Earth Observation based monitoring of Natural Disasters in south-eastern Europe".

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένα Συστήματα, Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Σημασιολογικός Ιστός, Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού, Θεωρία Βέλτιστης Παύσης, ανάπτυξη γεωχωρικών εφαρμογών, υπηρεσιών και βάσεων δεδομένων.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα