Σιτοκωνσταντίνου Βασίλης   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 21081099219 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: vsito@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Ο Βασίλης Σιτοκωνσταντίνου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Imperial College London, το 2013. Ένα χρόνο αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Ασύρματες και Οπτικές Επικοινωνίες» της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του University College London (UCL). To 2017 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογία και Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα εργάζεται στην υποστήριξη έρευνας στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ, σε θέματα που αφορούν την δορυφορική τηλεπισκόπηση στον αγροτικό τομέα.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Αναγνώριση προτύπων (ταξινόμηση και ομαδοποίηση), επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων και δεδομένων τηλεπισκόπησης με τεχνικές μηχανικής μάθησης.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα