Ψυχογιού Χριστίνα   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 2108109219 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: cpsychogyiou@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Η Χριστίνα Ψυχογυιού είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), αποφοιτώντας τον Δεκέμβριο του 2011. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) από το πανεπιστήμιο Universite Joseph Fourier σε συνεργασία με το Institut Polytechnique de Grenoble στο τμήμα Geomechanics, Civil engineering and Risks, στην πόλη Grenoble της Γαλλίας, τον Ιούλιο του 2013. Κατά την διάρκεια των σπουδών της επικεντρώθηκε σε θέματα Γεωμηχανικής και συμπεριφοράς Γεωτεχνικών κατασκευών σε αριθμητικά και πειραματικά μοντέλα. Από τον Φεβρουάριο του 2014 εργάζεται στον τομέα της υποστήριξης έρευνας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ερευνητικό Πρόγραμμα BEYOND "Building a Centre of Excellence for Earth Observation based monitoring of Natural Disasters in south-eastern Europe".

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Συμπεριφορά γεωτεχνικών κατασκευών υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, βελτίωση εδαφών, τεχνική σεισμολογία, εδαφικές φαινόμενα καθιζήσεων, φαινόμενα κατολισθήσεων, πειραματική γεωμηχανική, Digital Image Correlation (DIC) technique, τηλεπισκόπηση.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα