Παρσελιά Ελισάβετ   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 2108109217 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: eparselia@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Η Ελισάβετ Παρσέλια έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με ειδίκευση στην Διαστημική Γεωδαισία και Πλοήγηση. Από το 2014 έως το 2018 εργάστηκε στο Βερολίνο ως μηχανικός με επίκεντρο την επεξεργασία και ανάλυση πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και βελτιστοποίηση και διατήρηση της αλυσίδας επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων. Από τον Μάιο του 2018 εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως επιστημονικός συνεργάτης.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Δορυφορική τηλεπισκόπηση και επεξεργασία εικόνας, Αυτοματοποίηση επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα