Κασκαρά Μαρία   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 2108109222 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: mariakaskara@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Η Κασκαρά Μαρία είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από τον Οκτώβριο του 2013 εργάζεται στον τομέα της υποστήριξης έρευνας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ερευνητικό Πρόγραμμα BEYOND. Η εργασία της αφορά την παρατήρηση και κατανόηση γεωφυσικών διαδικασιών με χρήση μεθόδων Συμβολομετρίας Ραντάρ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Διαφορική Συμβολομετρία δορυφορικών εικόνων, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα