Καλαμπόκης Γεώργιος   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 2108109219 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: gkalam@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Ο Γεώργιος Καλαμπόκης έλαβε το πτυχίο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) τον Φεβρουάριο του 2009. Από το 2014 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Εργάσθηκε στο ΕΜΠ ως ερευνητής - επιστημονικός συνεργάτης πλήρους απασχόλησης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα κατά το διάστημα 2009 έως και το 2013. Από το 2014 εργάζεται ως ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Βάσεις Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα, Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Αυτοματισμού, Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης, Οδική Ασφάλεια, Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών, Συστήματα Μεταφορών.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα