Χρηστιά Ελένη   Υποστήριξη Έρευνας    Τηλέφωνο: 2103490125 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: christia@noa.gr      
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα