Βασάλος Γεώργιος   Μεταπτυχ/κός Φοιτητής    Τηλέφωνο: 2108109194 Γραφείο: 208 e-mail: gvasalos@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Ο Γιώργος Βασάλος αποφοίτησε απο το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών το 2016. Εργάζεται ως διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων και προγραμματιστής web και back-end εφαρμογών στο πλαίσιο του δικτύου μαγνητικών σταθμών ENIGMA "HellENIc GeoMagnetic Array" του ΙΑΑΔΕΤ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Βάσεις Δεδομένων, Μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένα Συστήματα, Παράλληλος Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Εφαρμογών Δικτύου, Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, Θεωρία Παιγνίων, Ανάλυση Σημάτων.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα