Τομπολίδη Αθανασία-Μαρία   Διδακτορική Φοιτήτρια    Τηλέφωνο: 2103490023 Γραφείο: Αίθουσα Χαρλαύτη e-mail: atompolidi@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Η Τομπολίδη Αθανασία-Μαρία γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στην Αθήνα. To 2015 αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2017 έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα σπουδών στην ‘’Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου’’ (Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική) του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Μάρτιο του 2018 είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε θέματα ορυκτολογικής χαρτογράφησης με την χρήση μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία πολυφασματικών και υπερφασματικών δορυφορικών δεδομένων.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Τηλεπισκόπηση, Ορυκτολογική και λιθολογική χαρτογράφηση, Κοιτασματολογία, Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις, Πετρογραφία, Γεωχημεία, Απεικονιστική φασματοσκοπία, Επεξεργασία πολυφασματικών και υπερφασματικών εικόνων με τεχνικές μηχανικής μάθησης.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα