Σβήγκας Νικόλαος   Διδακτορικός Φοιτητής    Τηλέφωνο: 2108109220 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: svigkas@noa.gr   Σταδιοδρομία 

O Νίκος Σβήγκας αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2011 από το Γεωλογικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο University of Bristol, UK και απέκτησε τον τίτλο MRes in Science of Natural Hazards τον Ιανουάριο του 2013. Από τον Απρίλιο του 2013 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και δουλεύει πάνω στην Διαφορική Συμβολομετρία Ραντάρ για την μελέτη της επιφανειακής παραμόρφωσης του Γήινου φλοιού. Το βασικό αντικείμενο του είναι η παρατήρηση και κατανόηση γεωφυσικών διαδικασιών μέσα από τις σκοπιές της Σεισμολογίας, της Γεωλογίας και της Τηλεπισκόπισης.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Παραμόρφωση φλοιού, Διαφορική Συμβολομετρία με χρήση Δορυφορικών Συστημάτων Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (InSAR), Παρακολούθηση Φυσικών καταστροφών, Σεισμολογία, Τεκτονική, Νεοτεκτονική

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα