Πουλιάσης Έκτορας   Διδακτορικός Φοιτητής    Τηλέφωνο: 2108019202 Γραφείο: 115 e-mail: epouliasis@noa.gr Web: http://ektoraspou.wixsite.com/ektoras-pouliasis     Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Ο Έκτορας Πουλιάσης αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2012 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής Αστρονομικών και Διαστημικών Συστημάτων, στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού, στη Γαλλία. Ασχολήθηκε με την ανάπτυξη νέων μοντέλων κατανομής της μάζας του Γαλαξία μας και την μελέτη τροχιών αστέρων και άλλων αστρικών συστημάτων, ενώ η μεταπτυχιακή διατριβή του είχε ως θέμα τις χωρικές συσχετίσεις μεταξύ των αστρομετρικών παραμέτρων λόγω σφαλμάτων στην αποστολή της ESA Gaia. Από το Σεπτέμβριο 2015, είναι διδακτορικός φοιτητής στο ΙΑΑΔΕΤ στο πλαίσιο του έργου της ESA "Hubble Catalogue of Variables", σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των μεταβλητών πηγών στο Hubble Source Catalogue.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα