Νερσεσιάν Άγγελος   Διδακτορικός Φοιτητής    Τηλέφωνο: 2108109129 Γραφείο: 106 e-mail: a.nersesian@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/C-9225-2017   Σταδιοδρομία 

Ο Άγγελος Νερσεσιάν αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2012. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη κατεύθυνση της Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το 2015. Το θέμα της εργασίας του ήταν η μελέτη της μεταβλητότητας του οπτικού φάσματος για διπλά συστήματα αστέρων τύπoυ Be/X-ray. Από το Σεπτέμβριο του 2016, είναι διδακτορικός φοιτητής στο ΙΑΑΔΕΤ, στα πλαίσια του DustPedia project.

   
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα