Γιαλιτάκη Άννα   Διδακτορική Φοιτήτρια    Τηλέφωνο: 2108109181 Γραφείο: 205 e-mail: togialitaki@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/O-6757-2017   Σταδιοδρομία 

Η Γιαλιτάκη Άννα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτεί στο ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος» του ίδιου τμήματος. Απο το 2017 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Φυσικές οπτικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και in-situ μετρήσεις.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα