Παπακωνσταντίνου Μαρία (Μαριέττα)   Υποστήριξη διαχείρισης έργου / Γραμματειακή υποστήριξη    Τηλέφωνο: 2103490086,2108109113 Γραφείο: 211 e-mail: mpapakonst@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Η Μαρία (Μαριέττα) Παπακωνσταντίνου αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, το 2013 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με τίτλο "ΜA in Heritage Management", πρόγραμμα που αποτελεί συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α και του Πανεπιστημίου Kent, και είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας με ειδίκευση στη διαχείριση έργων με συμμετοχικές διαδικασίες. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και εθνικών προγραμμάτων. Από τον Ιούλιο του 2018 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης και της διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων.

   
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα