Κουμεντάκου Ουρανία   Γραμματεία ΙΑΑΔΕΤ    Τηλέφωνο: 2108109171,2103490106,2103490150 Fax: 2108040453,2106138343 Γραφείο: 117 e-mail: ourania@noa.gr      
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα