Τσαγγούρη Ιωάννα   Κύρια Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109193 Γραφείο: 209 e-mail: tsagouri@noa.gr Web: http://www.iono.noa.gr/group/tsagouri/index.htm Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/L-5995-2013   Σταδιοδρομία 

Η Ιωάννα Τσαγγούρη έλαβε πτυχίο Φυσικής το 1994, μεταπτυχιακό δίπλωμα το 1998 και διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Διαστήματος το 2003 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2006 εργάστηκε ως ειδικός τεχνικός επιστήμονας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Το 2006 εξελέγη Δόκιμη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΑΑ. Από το 2017 είναι Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΑΑ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Φυσική Διαστήματος με ειδίκευση στη φυσική της ιονόσφαιρας της Γης: μελέτη της σύζευξης ηλιακού ανέμου-μαγνητόσφαιρας-ιονόσφαιρας, μελέτη της αλληλεπίδρασης ιονόσφαιρας-πλασμόσφαιρας, πειράματα ιονοσφαιρικής ραδιοβόλησης, επίδραση διαστημικού καιρού στον ιονοσφαιρικό ιονισμό, ανάπτυξη και πιστοποίηση μοντέλων για την παρακολούθηση και πρόγνωση των συνθηκών της ιονόσφαιρας, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ιονοσφαιρικής πρόγνωσης.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα