Συναχόπουλος Δημήτρης   Κύριος Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109174 Γραφείο: 113 e-mail: ds@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/L-8260-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Δημήτρης Σιναχόπουλος έλαβε το πτυχίο Μαθηματικών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1975 και το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D..) στην Αστρονομία από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Αυστρία) το 1983.

Από το 1984 έως το 1988, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Sternwarte Bonn (Αστεροσκοπείο Πανεπιστημίου Βόννης, Γερμανία). Από το 1989 έως το 1992, εργάστηκε ως TMR Marie Curie υπότροφος ερευνητής στο Royal Observatory of Belgium (Βέλγιο). Το 2002 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής στο Potsdam (Γερμανία). Από το 1990, είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Obs?rvatoire de Bordeaux (Γαλλία), South Africa University (Νότια Αφρική) και στο Brazil University of Sao Paolo (Βραζιλία) ενώ από το 1985, είναι επισκέπτης παρατηρητής στη Χιλή, Κανάρια Νησιά, Νότια Ισπανία, Γαλλία και στη Νότια Αφρική. Σήμερα εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Παρατηρησιακή Αστρονομία και Αστροφυσική, Βαρυτικοί φακοί, Αστρική Εξέλιξη, Πολλαπλοί Αστέρες, Ατρομετρία, Αστρική στατιστική, Ιστορία και Φιλοσοφία της Αστρονομίας, Ανάπτυξη μεθόδων, αλγορίθμων και λογισμικού επεξεργασίας αστρονομικής εικόνας, ανιχνευτές μικρής διακριτικής ικανότητας.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα