Παπαϊωάννου Αθανάσιος   Εντεταλμένος Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109194 Γραφείο: 208 e-mail: atpapaio@noa.gr Web: http://members.noa.gr/atpapaio/ Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/K-7065-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου έλαβε το πτυχίο του στις Φυσικές Επιστήμες, με κατεύθυνση στην Αστροφυσική από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2005. Το 2007 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με κατεύθυνση στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, ενώ το 2012 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα.

Από το 2011 εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών όπου εργάστηκε αρχικά ως Επιστημονικός Συνεργάτης και κατόπιν ως Μετα-διδακτορικός Ερευνητής. Ήταν Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Τούρκου (Φιλανδία) και το Ινστιτούτο IZMIRAN (Ρωσία). Το 2017 εξελέγη στη βαθμίδα Εντεταλμένου Ερευνητή στο ΙΑΑΔΕΤ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Φυσική Διαστήματος και Πλάσματος. Κοσμική Ακτινοβολία (ΚΑ) χαμηλής ενέργειας τόσο γαλαξιακής (ΓΚΑ) όσο και ηλιακής (ΗΚΑ) προέλευσης. Δομές μεγάλης κλίμακας (Διαπλανητικές Στεμματικές Εκτινάξεις Μάζας - ΔΣΕΜ), η αλληλεπίδρασή τους με ΓΚΑ και οι προκύπτουσες μειώσεις κατά Forbush. Ανάλυση και ερμηνεία Ηλιακών Ενεργητικών Σωματιδίων (ΗΕΣ) χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα παρατηρητήρια ACE, Ulysses, STEREO και GOES. Ερμηνεία μετρήσεων ΗΚΑ από επίγειους μετρητές νετρονίων και ανάλυση των αντίστοιχων γεγονότων Επίγειων Επαυξήσεων. Διερεύνηση της αλυσίδας σύνδεσης ΔΣΕΜ-Μειώσεων κατά Forbush και γεωμαγνητικών επιδράσεων / καταιγίδων. Ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης Διαστημικών Καταιγίδων και Διαστημικού Καιρού. ΚΑ και περιβάλλον, με έμφαση στον καθορισμό των επιπτώσεων της ΚΑ, τον υπολογισμό δόσεων σε αεροπορικές πτήσεις και σε μικροηλεκτρονικά συστήματα.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα