Κεραμιτσόγλου Ιφιγένεια   Διευθύντρια Ερευνών    Τηλέφωνο: 2108109167 Γραφείο: 215 e-mail: ik@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/F-3076-2011   Σταδιοδρομία 

Η Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου είναι απόφοιτη του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master of Science) στην Τηλεπισκόπηση από το University College London (UCL) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Space and Atmospheric Physics Group του Imperial College London.

Η Ιφιγένεια έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή της στο σχεδιασμό και την εκτέλεση 26 ερευνητικών προγραμμάτων είτε ως υπεύθυνη για την επιστημονική υλοποίηση του έργου από το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ είτε ως ερευνήτρια με αρμοδιότητες διαχείρισης και έρευνας. Είναι ΕΥ για το ΕΑΑ στο έργο TREASURE για την παρακολούθηση καυσώνων από το Διάστημα. Είναι μέλος του Program Management Board του Έργου BEYOND και Work Package Leader. Έχει 35 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους με κριτές καθώς και πάνω από 35 δημοσιευμένα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 4 κεφάλαια βιβλίων, και πλήθος τεχνικών εκθέσεων. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς εκδόσεις βιβλίων. Διατελεί co-leader της δράσης για την παγκόσμια παρατήρηση των αστικών περιοχών (Global Urban Observation and Information Task, SB-04) της διεθνούς πρωτοβουλίας Group on Earth Observations (GEO). Έχει πολυάριθμες επιστημονικές συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς και σημαντική διδακτική εμπειρία. Τέλος, είναι εκπρόσωπος του ΙΑΑΔΕΤ στην Εθνική Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών (Hyogo Framework for Action - HFA).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Δορυφορική αποτύπωση στο θερμικό υπέρυθρο του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, Ανάπτυξη συστημάτων με χρήση προχωρημένων αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων, Αποτίμηση καμένων εκτάσεων και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές, όπως χαρτογράφηση είδους και πυκνότητας καύσιμης ύλης, Επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (< 10 m) για την αποτύπωση και παρακολούθηση προστατευόμενων χερσαίων περιοχών με χρήση προηγμένων μεθόδων ταξινόμησης, Ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων στήριξης αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού με εφαρμογές στην αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων (ειδικότερα δασικών πυρκαγιών, θαλάσσιας ρύπανσης, καυσώνων)

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα