Χάντζιος Παναγιώτης   Κύριος Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109161 Γραφείο: 111 e-mail: hantzios@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/M-5637-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Παναγιώτης Χάντζιος έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1981 και το διδακτορικό του δίπλωμα στην Αστρονομία από το Ohio State university (ΗΠΑ) το 1988. Από το 1989 έως το 1999, εργάθηκε ως συνεργάτης ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Από το 2000 εώς το 2005, εργάστηκε ως ειδικός τεχνικός επιστήμονας και το 2005 εξελέγη Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του ΕΑΑ. Από το 2009, εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΑΑ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Φασματοσκοπία Κατακλυσμιαίων Μεταβλητών Συστημάτων, Ηλιακή Φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία Αστρικών Πληθυσμών στα Νέφη του Μαγγελάνου, Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών με το τηλεσκόπιο νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ».

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα